Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datalogiskt tänkande och programmering åk 1

Skapad 2020-10-27 13:19 i Skeda skola Linköping
Datalogiskt tänkande och programmering.
Grundskola 1 – 3 Matematik Teknik
Vi lever i en digitaliserad värld och för barn idag är den digitala världen självklar. För att förstå att det är en värld skapad av oss människor, och för att vi ska träna på att vara kritiska producenter och medvetna konsumenter, krävs kunskap om programmering. Det här är en introduktion om vad programmering. Nu är det dags för oss att upptäcka programmeringens spännande värld!

Innehåll

Målet är att eleverna ska lära sig:

- vad programmering är.

- olika begrepp som hör till programmering.

- hur man programmerar på ett lekfullt sätt.

För att eleverna ska lära sig detta kommer de:

- Titta på filmer (serien programmera mera) och göra olika övningar.

- Programmera Bee-bot  

- jobba med Ipad (Fix the Factory och Lightbot Hour)

Eleverna visar sina kunskaper genom att:

- Vara delaktig i diskussioner och aktiviteter under lektioner.

- Visa förmågan att samarbeta och lösa problem med hjälp av vardaglig teknik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

Ma Tk
Datalogiskt tänkande och programmering

Nivå 1
Nivå 2
Begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Eleven kan med stöd använda enkla ord och begrepp som är kopplade till programmering och datorer.
Eleven kan använda enkla ord och begrepp som är kopplade till programmering och datorer.
Programmering
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Eleven kan med stöd av lärare programmera t.ex Blue-bots och olika programmeringsappar på Ipad.
På egen hand eller med kompis programmera t.ex Blue-bots och olika programmeringsappar på Ipad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: