👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden åk 6.

Skapad 2020-10-27 13:36 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 6 Historia
Vi ska fördjupa oss i Frihetstiden, en del av Sveriges historia som förändrade vårt samhälle.

Innehåll

 

Pedagogisk planering – Historia: Frihetstiden

Viktiga ord och begrepp: Frihetstid, borgare, import, järnbruk, tigga, tryckfrihet, kolonier, reformer, köpmän, franska revolutionen, industrier, nybyggare, upplysningstid, export, import, riksdag, fattigstugor, adel, triangelhandel, överbefolkad, förtryck, återhämta, försköna, förnuftig, jämlik, oduglig, ödemark, hungersnöd, öronbedövande, tagit hårt, innerst inne, kättingar, skurk, ankare och fontän

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

Att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Eleverna kommer få lära sig:

 • ● hur befolkningen i Sverige – Finland tredubblas under 1700-talet

 • ● hur antalet jordlösa lantarbetare (pigor och drängar) växer

 • ● hur köpmän, bönder, lantarbetare och andra grupper lever

 • ● 1700-talets vetenskapsmän

 • ● Yttrandefrihet under frihetstiden

 • ● Gustav III:s envälde efter frihetstiden

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

 • Vi kommer att:

 • Ha genomgångar med efterföljande diskussioner

 • Läsa texter i läshäfte och arbeta med tillhörande frågor

 • Se filmer som hör ämnet till.

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Du visar vad du kan under ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Frihetstiden åk 6.

Förmåga ej nådd eller ej besvarad.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Tidsperioder
Fråga 1, 2 & 3.
 • Hi  A 6
Jag förknippar några (9) begrepp med rätt händelse
Jag förknippar flera (12) begrepp med rätt händelse
Jag förknippar de flesta (16) begrepp med rätt händelse
Samhällsförändringar
Fråga 4
Jag kan resonera och beskriver orsaker till och konsekvenser av förändringar i jordbruket. Jag får med några delar förklaring, orsak, konsekvens
Jag kan resonera och beskriver orsaker till och konsekvenser av förändringar i jordbruket. Jag får med flera delar förklaring, orsak, konsekvens.
Jag kan resonera och beskriver orsaker till och konsekvenser av förändringar i jordbruket. Jag får med alla delar förklaring, orsak, konsekvens.
Undersöka utvecklingslinjer
Fråga 5 & 6.
Jag beskriver vem som hade makten och/eller kring förändringarna i det svenska jordbruket, med ett fåtal begrepp
Jag beskriver vem som hade makten och kring förändringen i det svenska jordbruket, med hjälp av flera begrepp
Jag beskriver vem som hade makten och kring förändringen i det svenska jordbruket, med hjälp av flera begrepp och under tid
Utvecklingslinjers påverkan på samtiden.
Fråga 7
Jag berättar om någon vetenskapsman/kvinna och om upptäckten
Jag berättar om någon/några vetenskapsmän/kvinnor och deras upptäckter eller någon vetenskapsperson, upptäckten och hur de har påverkat vår samtid.
Jag berättar om några vetenskapsmän/kvinnor och deras upptäckter samt ger exempel på hur de har påverkat vår samtid.
Spår av historien.
Fråga 8 & 9.
Jag kan ge någon förklaring
Jag kan ge flera förklaringar ur något perspektiv
Jag kan ge flera förklaringar ur flera perspektiv