Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Perspektiv och skuggning.

Skapad 2020-10-27 13:45 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Bild
Ordet perspektiv kommer från latinets "perspicere" och betyder ungefär "att se riktigt".

Innehåll

Ni ska i detta moment jobba med perspektiv och skuggor för att få kunskaper om hur man skapar verklighetstrogna bilder i 3D format

 

PERSPEKTIV.

Enpunktsperspektiv är en metod för att lära sig teckna verklighetstrogna bilder.

I enpunktsperspektivet så ser du en sida rakt framifrån. Den andra sidan går sett till en blickpunkt.

Blickpunkten visar var du står för att titta på föremålet. Står du till vänster, mitt framför, eller till höger om det du skall måla av?

Horisontlinjen visar ögonhöjden. Om du står rakt upp och ner så får du en horisontlinje i mitten av pappret, Om du böjer dig ner så blir den långt ner på pappret. Om du ställer dig på en stol så blir linjen högt upp på pappret.

 

Normalperspektiv kallas det perspektiv där du har en horisontlinje och blickpunkt i vanlig ögonhöjd.

Grodperspektiv kallas det perspektiv där du har en horisontlinje och blickpunkt långt ner i bilden. Du ser då bilden underifrån eller som om du tittar upp på något.

Fågelperspektiv kallas det perspektiv där du har en horisontlinje och blickpunkt högt upp i bilden. Du ser då bilden uppifrån. Det kan se ut som om du är större än det du målar av, eller som om du flyger över det.

 

SKUGGOR.

Det är när ljuset faller på ett föremål som en skugga uppkommer på det stället dit ljuset inte når. Det är skuggorna i en bild som gör att föremålet ser ut som det gör i verkligheten. Skuggorna skapar volym i en bild.

Det finns två sorters skuggor egenskugga och slagskugga. Skuggan som skapas på föremålet kallas för egenskugga. Egenskugga gör så att tex en boll ser rund ut. Det uppkommer även en skugga på marken som skapar tyngd åt föremålet. Denna skugga kallas för slagskugga.

Till skuggnings uppgiften skall du använda dig av skuggningspenna samt en stompfer. Du skall rita både egenskugga och slagskugga på alla figurerna. Pilen visar varifrån ljuset kommer.

 

 

Uppgift 1 teckna lådor med skuggor.

Du skall teckna tre stycken lådor på ett A4 papper. Du skall använda dig av en blickpunkt och en horisontlinje.

1.En i grodperspektiv. (Ovanför horisontlinjen)

2.En i normalperspektiv. (På horisontlinjen)

3.En i fågelperspektiv. (Under horisontlinjen)

Markera vart ljuset kommer från med en pil.

Skugga lådorna med egenskugga (olika ljus på olika sidor) och slagskugga (Hur skuggan faller).

Arbeta med tydliga kontraster (ljus och mörker).       

 

Uppgift 2 Skriv ett namn eller ord i enpunktsperspektiv.

1. Välj Grodperspektiv eller Fågelperspektiv och från vilken sida texten skall utgå ifrån när du placerar ut punkten på ett A3 papper.

2. Dra en linje som du skall placera dina bokstäver på.

3.Rita upp rutor för antalet bokstäver i ordet du valt, gör en bokstav per ruta, var noggrann använd linjal så att bokstäverna får

samma tjocklek.

4.Skugga för att förstärka formen på bokstäverna.

 

Om du hinner! Testa tvåpunktsperspektiv.

Uppgift 3 

https://www.youtube.com/watch?v=30MALs1KWo0

https://www.youtube.com/watch?v=kd5VuamaSy4&t=327s

 

       

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
    Bl  7-9
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
    Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: