Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rönnens projektuppföljning

Skapad 2020-10-27 13:56 i 103341 Förskolan Gärdesbacken Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar vecka Ht 43-45 Vt vecka 7-9 samt en och projektsammanfattning/avslut. Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över vart projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg? Titta tillbaka i dokumentationerna, lärloggarna och era planeringar.

Innehåll

Titta tillbaka på era projektplaneringar, dokumentationer, lärloggar och nyhetsbrev.

Beskriv:

Vi har utmanat barnen i aktiviteter där de blivit uppmärksammade på kroppens delar som finns på utsidan av kroppen och efteråt delar/organ som finns på insidan av kroppen. Vi har arbetat vidare med ett organ i taget: magen och tarmarna, hjärtat. Vi kommer härnäst fortsätta med skelettet, hjärnan, muskler och blodet samt sinnena. Till varje organ har vi gjort en aktivitet där barnen fått uppleva och /eller skapa något som knyter an och hjälper barnen att förstå begreppet/ organets funktion.

 • Aktiviteterna vi gjort: läst boken "nyfiken på kroppen" med fakta om hur människors kroppar ser ut och vi skapade barnens egna självporträtt och gemensamma "kroppar" där barnen skapade kroppsdelarna och organen.
 • Vi läste om hur kiss och bajs blir till och skapade illustration av kroppar där vi limmade "matens väg genom kroppen". Vi såg en film om magen och tarmars funktion. 
 • Vi utforskade hjärtat genom att springa en hinderbana och jämförde hjärtats dunkade slag innan och efter vi sprungit. Vi gjorde våra egna hjärtan i lera i verklig storlek genom att jämföra med våra knytnävar som ska ha samma storlek. Vi lyssnade på våra hjärtan med hjälp av stetoskop som vi fått låna av en vårdnadshavare. 
 • Många situationer i vardagen har kopplats till projektet. Att gå på utflykt och kämpa uppför en backe ledde till samtal om hur muskler utvecklas, vid springlekar- hur fort hjärtat börjat dunka. Vid högläsning och  boksamtal om att hur kroppen reagerar vid tex rädsla, hur ansiktet ser ut vid olika känslor. Under lunchen, fruktstunden och mellanmålet har vi pratat om hur kroppen tar upp maten. Varför man behöver mat, att man behöver mat för att få energi och för att musklerna ska växa. Och även där pratat om att maten blir till bajs och kiss. 
 • I skapande och undersökningar har barnen mött papper, penna, pensel, sax, lim, makaroner, puffar, lera, garn, stenar, stetoskop,
 • Vi har stöttat barnens lärande genom att lyssna på barnen tankar och frågor om kroppen och inriktat våra aktiviteter kring deras intresse. Även genom att införa nya begrepp om kroppen, samtidigt som de får uttrycka sig genom skapande av innehållet de lärt sig. Vi ser att de lärt sig många olika begrepp och även att återberättande i samling och övriga tillfället har utvecklats.
 • Hittills har vi inte börjat att jämföra med djur med det kommer längre fram.
 • Vi har påbörjat att utveckla barnens färdigheter i hur de kan dokumentera själva/ta foton, och hur blue-boten fungerar samt usb-mikroskopet.
 • Vi går vidare med fortsatt undersökande och skapande av skelettet, blodet och hjärnan, musklerna. Samt introducerar usb-microskopet och fortsätter med programmering av kroppen-spelet. Naturvetenskap och teknik samt språk och kommunikation är våra fortsatta målområden och försöka få in mer av digital kompetens.

 

Utifrån frågorna nedan:

 • Vilka händelser vi pedagoger har uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning
 • Vilka olika material och undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll
 • Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål
 • Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor.

  Stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen?

  Vilka målområden går vi vidare med? 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Människokroppens anatomi

vad sitter vart? på utsidan och insidan av kroppen.

människokroppens funktioner

vad gör de olika kroppsdelarna/organden? sinnena?

Hur blir det när en människa saknar någon kroppsdel/organ/sinne? Ett av våra barn såg en människa utan ett ben, som hade fått ett nytt av stål, sen hittade vi ett fågelben på gården som gav vidare samtal i samling. Hur tror ni fågeln gjorde när den skulle gå nu när den saknar ett ben? -den kan hoppa på ett ben, jag kan hoppa på ett ben. sa ett barn.

Vi belyser funktionshinder. Vi har läst boken blinda rödluvan. 

 

 

Exempel:

ljud

rörelse

skuggor 

ljus 

volym

temperatur

 

 

 

 

 

Storlek, jämförande, begreppen mindre än , större än

barnen tillverkade hjärtat i lera och jämförde med sin egen hand för att hitta rätt storlek (sin knutna hand är lika stor som det egna hjärtat), är ler-hjärtat större eller mindre än handen? behöver vi lägga till eller ta bort lera? vilken är störst-minst?

Antal: hur många ben har en människa, hur många armar, hur många ögon, räknande.

 

Exempel:

Antal

Former 

Mönster 

Klassificering

Storleksförhållanden

Siffror

begrepp kopplat till kroppen kroppsdelar/organ:

matstrupe

tarmar

kissblåsa

hjärta

muskler 

hjärna

ben, armar, rygg, rumpa, navel, tår, fingrar m.m. 

Barnen har återberättat vad de lärt sig om kroppen, hur kiss och bajs blir till.

Reflektioner/frågor till barnen för att få reda på deras tankar: hur stort tror ni att hjärtat inuti kroppen är?

 

 

Exempel:

Nya begrepp och ord

Nya tecken (TAKK)

Peka

Samtal -lyssna -dialog

Lera

Beskriva

Återberätta

Rimma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: