Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Sagornas värld

Skapad 2020-10-27 14:30 i Backaskolan Härryda
Grundskola 1 Bild Svenska SO (år 1-3)
I detta tema ska du få sätta dig in i sagornas fantastiska värld, med alla dess möjligheter och karaktäristiska drag! Du kommer att få bekanta dig med några kända sagor, författare och karaktärer.

Innehåll

Syfte med undervisningen

I detta tema ska du få sätta dig in i sagornas fantastiska värld, med alla dess möjligheter och karaktäristiska drag! Du kommer att få bekanta dig med några kända sagor, författare och karaktärer. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta på ett varierat arbetssätt, samt i grupp, par och enskilt. Vi kommer att arbeta med området genom att:

- Utgå från sagomattans mall för att bygga en saga (Huvudperson, problem, hjälpare, lösning, slut).
- Titta på hur de berättar sagor genom programmet Sagomattan.
- Göra sagor tillsammans i klassen.
- Återberätta sagor.
- Hitta på egna sagor i lärpar genom olika uttrycksformer.
- Skriva korta berättelser utifrån sekvensbilder. 
- Lyssna på sagor och prata om sagans delar.
- Analysera sagors delar med huvudperson, plats, problem, händelse, hjälpare, lösning och slut.
- På egen hand skriva och rita sagor. 

Det här ska du lära dig

- Känna igen sagors uppbyggnad med början, mitten, slut. 
- Struktur för att skapa egna sagor (Huvudperson, problem, hjälpare, lösning, slut). 
- Känna igen olika karaktäristiska drag och element som sagor kännetecknar.
- Formulera dig i tal och med hjälp av digitala verktyg. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Huvudperson
Problem
Hjälpare
Lösning
Slut
Författare
Berättelse
Sagor
Karaktärer

Så här kan du visa dina kunskaper

- Genom att aktivt delta i samlingar och genomgångar, genom att räcka upp handen när du inte förstår, framföra en åsikt, tanke eller idé. 
- Genom att tillsammans med andra skapa egna sagor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: