👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans

Skapad 2020-10-27 15:58 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola 1 – 5 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Motorik Kommunikation
Under skolåret 2020-2021 kommer du få delta i dans. Danserna vi lär oss kommer att vara utifrån folkviseton.

Innehåll

Syfte:

Du ska få utveckla din förmåga att

 • samspela med andra
 • tolka olika kommunikativa uttryck
 • undersöka dans och musik
 • ordna och sortera händelser i tid, rum, kvalitet och kvantitet
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll:

 • kommunikation i olika sammanhang
 • dans
 • samspel
 • sinnesupplevelse
 • tidsuppfattning
 • rumsuppfattning
 • kvantitetsuppfattning

Arbetssätt

 • Vi ska tillsammans lära in ett antal danser som vi dansar en gång i veckan. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du deltar i våra olika aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
  ES  1-3
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  4-6
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-3
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  1-3
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  4-6
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  4-6