Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering franska åk 6, ht 2020 v. 45-51

Skapad 2020-10-27 17:00 i Björkvallsskolan Uppsala
Planering ht 18 v. 45-51 åk 6. Läromedlet Chez nous1.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
On apprend le français! Vi lär oss franska genom att läsa texter, samtala, lyssna på berättelser och samtal, sjunga, skriva och presentera olika ämnen för varandra.

Innehåll

Hur arbetar vi på lektionerna?

På fransklektionerna arbetar vi med läromedlet Chez nous 2.
Planeringen visar vilka kapitel vi jobbar med under varje vecka samt vad som är veckans läxa. Vi gör också annat som muntliga redovisningar, ser olika videoklipp, sjunger olika franska sånger, lär oss om kultur, städer och landskap i olika delar av Frankrike m.m.

Eleverna har fått en övningsbok för Chez nous 2 (som de också får skriva i) samt en textbok (som de lånar och ska lämna tillbaka i gott skick). På läromedelsförlagets hemsida finns alla texter inlästa så att man kan lyssna hemifrån. Dessutom finns där ord och övningar till de olika kapitlen. En bra vana är att använda sig av denna hemsida vid läxläsning.

Se länk: https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/9

 

Läxor

Vi har läxor till torsdagar. Av de ord och uttryck som väljs ut får man själv bestämma hur mycket man kan och orkar lära sig. Självklart är det bra att lära sig så mycket som möjligt men vi har olika lätt att lära oss och därför måste man sätta egna mål. För att få en bra grund för fortsatt språkinlärning är det dock viktigt att man övar och repeterar varje vecka så att baskunskaper sätter sig. Dessutom är det bra att få in en studieteknik som fungerar inför framtida språkinlärning. Vi kommer under lektionstid gå igenom olika sätt att öva ord och grammatik.

 

Nedan finns planeringen för v. 45-51 2020. Eftersom den var svår att redigera bifogar jag även planeringen som ett worddokument att skriva ut om ni vill.

 

 

v. 45                   Chez nous 2, ch 1b: Tu t’appelles comment?                             Läxa till tors:

                           - kunna presentera dig muntligt och skriftligt                              kunna ställa och besvara

                           - räkna till 20, muntligt och skriftligt                                             frågorna i textboken s. 16                  

 

v. 46                   Chez nous 2, ch1c: Elle s’appelle Céline                                     Läxa till tors:

                           - kunna presentera en person (il/elle)                                          maskulina och feminina

                           - kunna använda obestämd artikel (un/une)                                ord i obestämd form

                           - verbet avoir i presens (1:a, 2:a, 3:e person singular)                (un/une), TB s. 20-21                                                     

 

v. 47                   forts. ch. 1c                                                                                   Läxa till tors::

                           - presentera en person                                                                 verbet avoir i presens,

                           - läsförståelse                                                                               TB s. 20

 

v. 48                   forts. ch. 1c                                                                                    Läxa till tors:

                            - avsluta kap. 1a, 1b, 1c genom att                                              kunna skriva en

                             stämma av mot målen, ÖB s. 26                                                 presentation av en person

                            - hörförståelse                                                                              (namn, bor, ålder m.m.),                                   

                            - läsförståelse                                                                                TB s. 18-19

 

 

v. 49                   La France                                                                                        Läxa till tors:

                           - Frankrikes geografi m.m., TB s. 4-5                                             lär dig så mycket du kan

                           - Paris, TB s. 6-7                                                                             om Frankrike utifrån de

                           - Le Sud-Est de la France, TB s. 24-25                                          texter vi läser

 

v. 50                   Noël en France et en Suède                                                           Läxa till tors:

                            - likheter och skillnader i julfirande                                                ord som har med

                            - kort kunna beskriva hur ett traditionellt                                       julfirande att göra

 

                               julfirande i Sverige ser ut

 

v. 51                   forts. Noël en France et en Suède     

Vendredi le 18 décembre: Fin d’année scolaire - les vacances de Noël commencent

Uppgifter

 • Planering franska åk 6, v. 45-51 2020

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategi för lyssnande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Kommentera företeelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: