Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Film-, och läsförståelse

Skapad 2020-10-27 19:02 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbete med mediet film och studera uppbyggnad, gestaltning och budskap.

Innehåll

Under resten av höstterminen kommer vi att vid sidan av utvecklandet av läsförståelse att arbeta med filmen som medium. Vi kommer att få besök av filmpedagoger och tillsammans fördjupa oss i det uttrycksmedel som film kan vara.

 

Läsförståelse: Varje svenskalektion kommer att inledas med en stunds läsning i bänkbok. Vi kommer att med hjälp av olika strategier öva på att ta till oss kunskap och budskap i olika slags texter. Vi kommer även att producera egna texter.

I vissa uppgifter kommer vi att arbeta parallellt med SO

 

Film: Vi kommer att arbeta utifrån filmerna "Flykten från DDR" och "Cirkeln"Vi kommer att titta på frågor som t ex:  

 • Vad är en intrig och hur byggs den upp i en film?
 • Vilka andra delar består en film av?
 • Hur gör man för att skapa spänning och väcka känslor i en film? 
 • Vilka är med och gör en film? 
 • Hur skriver man ett manus?
 • Vad är en genre?
 • Hur skiljer sig film från litteratur?

 

7:2 - En mer detaljerad veckoplanering hittar du här

7:3 - En mer detaljerad veckoplanering hittar du här

Uppgifter

 • Skapa en film

 • Skapa en film!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: