Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2020-10-27 19:17 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 5 Historia
Välkommen på en upptäcksfärd i 1500-talets Sverige! Gustav Vasa förändrade samhället på många sätt vilket hade stor betydelse för människorna då som nu.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med arbetsmaterialet "Sveriges historia - vasatiden" enligt planering, tittar på film om vasatiden med diskussionsfrågor. Vi kommer att dramatisera historiska händelser från vasatiden. 

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • Hur väl du kan beskriva förhållandena under Vasatiden.
 • Hur väl du kan visa hur kultur, samhälle, politik och vardagsliv under Vasatiden har påverkat vår samtid, och hur du motiverar ditt resonemang.
 • Hur du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Hur väl du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader av historiska händelser, personer och tidsepoker.

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi jobbar med vasatiden v.45 - v.51 och avslutar tidsepoken med ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia åk 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vasatiden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vasatiden
Orsaker och konsekvenser av att samhället förändras.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Samband mellan tidsperioder
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Koppling mellan dåtid och nutid
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Källors användbarhet
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källors användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källors användbarhet.
Likheter och skillnader i historiska källor
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: