Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck historia - Sverige 1719 - 1866

Skapad 2020-10-27 20:57 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Sveriges- och delar av Europas historia från 1700-1900.
Grundskola 6 Historia
Nu har vi kommit fram till 1700 -talet i svensk historia. Sverige har lämnat stormaktstiden bakom sig och är nu på väg in i en ny tid full av förändringar och utveckling!

Innehåll

Sverige genomgår förändring

Sverige har under 1500- och 1600-talet genomgått stora förändringar. Man har brutit påvens makt i Sverige genom att börja följa Martin Luthers lära; Protestantismen och Sverige har visat genom erövringskrig att man är en kraft att räkna med i Europa. Men nu börjar de stora kungahusen runt om i Europa förlora sin makt. I detta ämnesområde kommer vi se hur Sverige utvecklas i takt med övriga Europa och hur nya tankar och idéer kommer att förändra Sverige i grunden.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

 Vi går igenom ord och begrepp som ni kommer att stöta på. Vi kommer gemensamt se filmer. Vi kommer att använda oss av boken Upptäck Historia då vi läser, diskuterar och skriver.

Syfte / Förmågor att utveckla

Vi kommer jobba mycket med er analytiska förmåga genom att ni ska se samband och konsekvenser av händelser i historien. Även er begreppsliga förmåga kommer användas i stor utsträckning då ni kommer stöta på, och använda, nya ord och begrepp.

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att göra muntliga- och skriftliga avstämningar. Vi kommer avsluta med ett skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Frihetstiden, Gustavianska tiden och början på 1800 talet (ca 1700-1850)

Frihetstiden, Gustavianska tiden och början på 1800 talet (ca 1700-1850)
E
C
A
KUNSKAPER/FÄRDIGHETER
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 talet - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 talet: - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
RESONEMANG:
* Orsaker till samhällsförändringar * Orsaker till människors levnadsvillkor. * Konsekvenser av samhällsförändringar * Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst EN faktor som är viktig för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling
Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst TVÅ faktorer som är viktiga för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling Ditt resonemang innehåller NÅGON konkretisering som förtydligar resonemanget.
Kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst TRE faktorer som är viktiga för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling Ditt resonemang innehåller FLERA konkretiseringar som förtydligar resonemanget.
JÄMFÖRA:
Jämförelser: - Likheter och - Skillnader mellan frihetstiden och 1800-talet samt nutid
Kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor Dina jämförelser har FÅ och KORTA förklaringar
Kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor Dina jämförelser har FLER och LÄNGRE förklaringar
Kunna beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor Dina jämförelser har MÅNGA och LÅNGA förklaringar.
Källor
Vad historiska källor te x dagböcker och arkivmaterial kan berätta om vår historia.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då ENKLA resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då UTVECKLADE resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: