👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 4B

Skapad 2020-10-27 22:28 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 4 Matematik
Välkommen till matematikens underbara värld. I koll på matematik får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor.

Innehåll

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.
 • Kunskaper kring matematiska samband.
 • Din kunskap om olika räknemetoder.
 • Din kunskap kring olika matematiska begrepp; dess betydelse och användning.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

Förmågorna 

(Som vi ständigt arbetar med i alla arbetsområden)

 • Problemlösning - att du kan välja en strategi som fungerar för att lösa problemet.
 • Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.
 • Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata, rita eller skriva.
 • Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Du kommer få utveckla dina kunskaper inom följande områden:

 

6.Taluppfattning addition och subtraktion

-positonssystemet inom talområdet 0-1 000 000

-att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10 000

-att redovisa problemlösning

-att använda miniräknare

 

7. Skala, vinklar och area

-skala, förstoringar och förminskningar

-räta, spetsiga och trubbiga vinklar

-att jämföra, uppskatta och beräkna vinklar

-att jämföra och uppskatta area

-att mäta och beräkna area

 

8.Tabeller, diagram och lägesmått

-att göra enkla tabeller

-att tolka enkla tabeller

-att tolka enkla stapeldiagram och linjediagram

-lägesmåtten medelvärde och median

 

9.Multiplikation och division

-att multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental.

-multiplicera med två, tre och fyrsiffriga tal

-kort division

 

10. Geometriska objekt, massa och volym

-att namnge och beskriva tredimentionella geometriska objekt

-att jämföra, uppskatta och mäta massa

-att enhetsomvandla massa

-att jämföra, uppskatta och mäta volym

-att enhetsomvandla volym