Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Färg

Skapad 2020-10-28 06:50 i Hemsjö förskola Alingsås
Förskola
Denna terminen har vi valt tema färg som vårt övergripande tema.

Innehåll

Vi ser att barngruppen benämner färg på föremål samt är intresserade av veta mer kring de olika färgerna. Vi arbetar med färger kopplat till Babblarna, Skogen Och till deras upplevelser på förskolan. I vårt tema använder vi oss av TAKK och lär barnen färgerna på mer än vårt talade språk. Utöver TAKK använder skogsgruppen också sinnet känsel för att definiera färger såsom kan man känna färgen på bladet som ligger på marken. 

Våra mål för det tematiska arbetet är:

 • Ökad förståelse för färg och dess skalor
 • Möjligheten att identifiera färg i sin omgivning
 • Genom Babblarna och dess färger får vi in kompistema

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: