👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollen Integritet 2020

Skapad 2020-10-28 07:20 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Integritet är något som ska genomsyra vår dagliga verksamhet men under veckorna 46-47 kommer det i hela kommunen att läggas extra fokus på detta.

Innehåll

Syfte och mål

- Att stärka barnens självkänsla, respektera sig själv och andra
- Att varje barn bestämmer över sin egen kropp, vågar att säga nej när det är något som inte känns okej
- Att barnen lär sig säga nej, stopp eller sluta om något känns fel/obehagligt eller är mot dess vilja
- Att barnen lär sig att lyssna och respektera när andra säger nej eller stopp

 

Aktivitet

- Samtala om ordet stopp, säga stopp, känslor både i planerade samlingar men även kontinuerligt i den dagliga verksamheten
- Lära barnen att säga stopp när något inte känns bra, markera det med en stopphand (att sätta upp handen) och innebörden av när någon annan säger stopp
- Läsa och samtal kring kompisboken ”Säga stopp" och boken "Mera Nej eller Okej"
- Leka olika sorters ”stopplekar”
- Prata om olika känslor med hjälp av känslokort med figuren Liten
- Titta på utvalda avsnitt av ”Djuris” på Ur.se (avsnitten Hemligheter, Jag gillar inte kramar och Jag säger nej

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18