Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur kan vi i färgernas värld skapa avtryck?

Skapad 2020-10-28 08:13 i 224661 förskolan Metronomen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Förskolan skall enligt läroplanen bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro. I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led. Särskilt fokus kommer att läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. Vi arbetar språkutvecklande genom vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. VI lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor. Detta år kommer vi även att lyfta rörelse i på våra gårdar och dess betydelse för vårt välbefinnande.

Innehåll

Aretha Franklins undervisningsplan ht 2020 - vt 2021

 

När vi startade upp terminen med att arbeta med barnens sommarord så visade barnen gemensamt stor nyfikenhet och koncentration när de gavs möjlighet att skapa med färg. De visade fascination över vad de själva kunde åstadkomma genom att föra penseln över pappret och genom att trycka färg med sina fingrar.

Efter att deras konstverk satts upp på väggarna så blev det också mycket samtal om färger. Även utomhus så pratade barnen gärna om att de ville ha en likadan ex. blå spade och så var tyckte barnen inomhus att det var spännande att titta igenom på varandra genom olika färgade plexiglas.

Av bakgrund till detta så valde vi projektets rubrik till:

 

 Hur kan vi i färgernas värld skapa avtryck?

 

Vi tänker att vi tillsammans i början ska fördjupa oss i arbetet med grundfärgerna på olika sätt.

För att skapa vi-känsla kommer vi att börja med att låta barnen skapa tillsammans med en färg på ett gemensamt stort ark i mindre grupper. Vi kommer först utgå från redskap barnen redan fått prova på som är pensel och färg och sedan använda andra föremål för att skapa olika avtryck.

Vi planerar även att låta barnen sedan få arbeta vidare med fingerfärg där barnens egna mänskliga avtryck får möjlighet att synliggöras.

Fokus kommer att ligga på att barnen ska våga och vilja delta under lekfulla former. Samt att synliggöra de färger och mönster som barnen själva ser och skapar.

Med hjälp av bilder, sånger och lekar ska vi skapa möjlighet för samtal och reflektion kring grundfärgerna. Vi kommer arbeta med att bekräfta men också sätta ord på föremål vi ser. Även synliggöra tvåspråkighet genom att sätta upp namn på ex. grundfärgerna på barngruppens språk i samarbete med föräldrarna.

Vi kommer att arbeta med öppna frågor som ex: Vad ser ni? Vad hände? Berätta eller visa hur du gjorde? Kan man göra på ett annat sätt? Kan ni se liknande färg/ spår/ avtryck någon annanstans? Vart tror ni spåren leder?

Under våren planerar vi att utöka utforskandet i vår närmiljö med att upptäcka och studera färger och spår av människor och djur utomhus, i vår nya skogsglänta.

Vad vi kommer att fokusera på och hur länge vi stannar kvar vid ett område beror på barnens intresse. Det kommer vara barnen som styr projektet så vart vi hamnar vet vi ej ännu.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: