👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söra46 - Bråk och decimaltal

Skapad 2020-10-28 07:53 i Söraskolan Österåker
Nu ska vi jobba med bråk och decimaltal.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer nu att arbeta med bråk och decimaltal.

Innehåll

Mål

Du ska efter avslutat kapitel kunna:

- läsa av, skriva bråk och veta hur många delar det går på en hel
- jämföra och storleksordna bråk samt decimaltal
- räkna ut en viss del av ett antal tex en tredjedel av arton
- skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
- addera, subtrahera, multiplicera och dividera enkla decimaltal
- skriva bråk som decimaltal

Viktiga begrepp

antal

andel (del av)

bråkform

förlänga

förkorta

blandad form

decimalform

tiondel, hundradel, tusendel

deci, centi, milli

avrundning

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna samt vid prov som omfattar kapitel 1 och 2. 

Din förmåga att lösa uppgifter, resonera samt hur du använder begrepp kommer att bedömas. 

Du kommer att visa att du lärt dig:
- använda och beskriva olika begrepp 
- bråkform och blandad form
- samband mellan bråk och decimaltal tex en fjärdedel även kan skrivas som 0.25
- räkna med enkla tal i decimalform på olika sätt
- positionssystemet för tal i decimalform

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6