👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Kurdiska HT 20/21(45-06)

Skapad 2020-10-28 08:21 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde.

Tala, Läsa, Skriva, Kultur och Språkbruk

 

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

1- Att delta i samtal och kunna presentera sig för olika mottagare.

2- Läsa och skriva olika texter på kurdiska och jämföra med det svenska.

3- Att träna sitt uttal, betoning och satsmelodi samt olika talande variationer.

4- Att kunna diskutera olika Samhalls frågor och jämföra med svenska.

 

Undervisning och arbetsmetoder

1- Högläsning och förklara innehållet.

2- Grupp/gemensam diskussion/argumentation om olika Samhalls  frågor och begrepp.

3 -Ord förhör/övning om texten.

4- Använda digitala verktyg.

5- Att kunna översätta från kurdiska till svenska och tvärtom.

Eleven har uppnått målen när...

Hen kan

1- Läsa/skriva om texten och sammanfatta detta.

2-Delta i samtal och resonera över innehållet i texten.

3- Beskriva olika texter muntligt/skriftligt.

4- Skrivregel och stavning har utvecklats

5- Översätta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9