Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är rörelse i naturen?

Skapad 2020-10-28 08:12 i 243691 Förskolan Ålgrytevägen 101 Stockholm Skärholmen
Förskola
Vad är rörelse?

Innehåll

 

En planering för det tematiska arbetet skapas utifrån den analys vi har gjort av observationsunderlaget (trespaltsdokumentationer, filmer, bilder och anteckningar). Planeringen ska innehålla konkreta exempel på målstyrda processer som vi vill hamna i tillsammans med barnen.

 

VAD? - vad ska vi stanna upp vid, fördjupa oss i, förundras över?

 

Naturen. Skogen. Stranden.

 

Vilken rörelse kan vi hitta hos barnen i naturen?

 

Vilken rörelse hittar barnen i naturen?

 

Vilken rörelse skapar barnen i naturen?

 

 

 

 

 

(Vad är vi nyfikna på just nu när det kommer till rörelse?)

 

(Hur uttrycker barnen sin nyfikenhet kring rörelse?)

 

(Vad tänker vi om barnens lärande i det vi ser och hur det uttrycks?)

 

 

 

VARFÖR? - vilket syfte har undervisningen? Koppla till Lpfö 18 (max två mål)

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

 

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld.

 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

 

 

 

 

Lpfö 18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

Lpfö 18

 

 

 

 

 

 

 

 

HUR? - hur ska vi undervisa med hjälp av en mängd olika uttrycksformer?

 

Vi planerar att vara i naturen på torsdagar. Genom att ge barnen upplevelser i naturen och följa deras intressen kan vi skapa lärsituationer.

 

Vi skapar en rörelse genom att samla material i naturen som vi hämtar in i förskolan och manipulerar på olika sätt, till exempel målar. Barnen tar tillbaka materialet till skogen och skapar med det, lämnar spår och gör avtryck. Hur har materialet rört sig nästa gång vi kommer dit?

 

Fredagar 13.30 planerar vi att ha reflektion tillsammans med barnen då vi tittar på bilder och filmer; och ställer frågor och f:ångar upp barnens frågor. Utifrån reflektionen planerar vi nästa veckas arbete med temat.

 

Plan B Lilla Skogen nära fotbollsplanen.

 

 

 

Pedagoger tar med sig anteckningsbok för att kunna anteckna observationer och kunna överföra till trespaltsdokumentation.

 

Ta ett foto på resultatet i skogen om vi skapat och kunna se utveckling från vecka till vecka.

 

På förskolan planerar vi in tid för projektgrupper där barnen arbetar med materialet från naturen.

 

Språk: Välja till exempel fem ord som vi pedagoger bestämmer att använda på stranden varje vecka och upprepa och använda när vi bygger tillsammans med barnen.

 

Skapa en ordbank; vilka ord är barnen intresserade av i skogen. 

 

Matematik:

Skapa lärsituationer med till exempel pinnar, ekollon och kottar för att undersöka talrad och antalsuppfattning. I skogen utmanar barnen sin rumsuppfattning. 

 

 

 

VEM? - vem ansvarar för vad?

Vi pedagoger på Giraffen är alla ansvariga.

 

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta?

Genom att vistas på platser med gott om utrymme att röra sig skapar vi en frihet för barnen att ta plats och använda sin kropp.  Vi skapar aktiviteter med olika ingångar och möjligheter att gå in och ut ur aktiviteten eller att utveckla aktiviteten individuellt, vilket ger barnen tillfälle att anpassa aktiviteten utifrån sina egna förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: