Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 6A - Kapitel 1, De fyraräknesätten, algebra och funktioner.

Skapad 2020-10-28 08:13 i Vallåsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 6 Matematik
Här kommer du att få jobba med det första kapitlet i Favoritmatematik 6A. Vi kommer att räkna med de fyra räknesätten, mönster, ekvationer, olikheter, funktioner och grafer.

Innehåll

Våra mål

Du ska: 

- Kunna de grundläggande räknesätten och deras begrepp; summa, termer, differens, produkt, faktorer, kvot, täljare och nämnare. 

- Kunna additionens och multiplikationens kommutativitet. (att det inte spelar någon roll i vilken ordning man utför additionen eller multiplikationen)

- Kunna använda flera fungerande metoder för att utföra beräkningar vid huvudräkning. 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

  • Genomgångar på tavla och film
  • Grupparbeten
  • Matematikboken
  • Studentlitteratur
  • Praktiskt material 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på: 

- hur du utför beräkningar i huvudet i multiplikation, addition, subtraktion och division och även negativa tal. 

- Hur du använder enkla prioriteringsregler

- Hur du redovisar din lösning strukturerat. 

- Hur du förstår berörda begrepp

- Hur du beskriver ditt tillvägagångsätt. 

Uppgifter

  • Matematikplanering kapitel 1. Denna gäller!

  • Planering kapitel 1

Matriser

Ma
Favorit matematik 6A

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa läs- och räkneuppgifter där du kan använda rätt sätt eller arbetsgång för att lösa uppgiften.
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Välfungerande sätt
Resonemang och tillvägagångssätt
Du visar hur du löser uppgifter och förklarar hur du tänker. Du ser även om resultatet är rimligt och om uppgiften kan lösas på mer än ett sätt.
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Välfungerande sätt
Begrepp
Du förstår vad begreppen betyder och kan använda begreppen för att förstå och lösa uppgifter.
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Välfungerande sätt
Matematiska metoder
Du kan välja och använda rätt räknesätt för att räkna och lösa rutinuppgifter som tillhör området.
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Välfungerande sätt
Kommunikation
Du redovisar och förklarar hur du löser uppgifter med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer eller andra sätt som tillhör området.
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Välfungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: