👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteratur på Utkikarna

Skapad 2020-10-28 08:17 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill erbjuda barnen på Utkikarna litteratur i olika miljöer för att inspirera till läsande och berättande.

Innehåll

Mål:

Vi vill barnen erbjuda litteratur i olika miljöer för att inspirera till läsande och berättande. Vi vill också synliggöra litteraturens innehåll genom att den befinner sig i mkontext till bilder och handling. Syfte:

Syftet är att vi vill utöka barnens litterära intresse och synliggöra litteraturens innehåll. Vi vill att litteraturen ska vara inbjudande och lättillgänglig i barnens eget utforskande och lek. 

                   

 

Metod: 

Vi placerar litteraturen i olika miljöer utifrån bilder och handling. Vi synliggör litteraturen genom att vi medupptäcker och presenterar den med och för barnen. När vi stället tillbaka litteraturen uppmärksammar vi barnen på vilken litteratur det är och i vilken miljö den kan placeras. Här skapas det också möjlighet till hypoteser från barnen och litteraturen kan hamna i olika miljöer utifrån barnens egna tankar. 

I vår Alfa-Betamiljö vid soffan erbjuder vi litteratur i olika utformande. Här vill vi att barnen ska ha möjlighet att välja litteratur utifrån sitt intresse och upptäcka ny litteratur, i en miljö som inbjuder till läsning. Litteraturen ska här finnas tillgänglig och presenteras inbjudande. 


Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18