Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandvargen

Skapad 2020-10-28 08:17 i Frösakullsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska i ett gemensamt läsprojekt tillsammans läsa "Sandvargen" av Åsa Lind.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Utveckla din läsförmåga vad gäller läsflyt samt läsförståelse genom att använda olika lässtrategier

 • "Läsa mellan raderna" och tolka samt resonera kring bokens budskap 

 • Skriftligt och/eller muntligt sammanfatta  innehållet  av boken 

 • Diskutera och koppla bokens innehåll till egna upplevelser och erfarenheter 

Det kommer du att få visa genom: (bedömning)

 • Individuell och gemensam läsning

 • Skriftliga uppgifter både i skolan och i form av hemuppgifter

 • Diskussioner och samtal både gemensamt och i par

Du kommer få öva på att lära dig: (centralt innehåll)

 • Använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter, exempelvis förutspå, reda ut oklarheter ställa frågor till texten samt sammanfatta bokens innehåll.

 • Om berättande texters budskap för barn och unga i form av skönlitteratur. 

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Genom att dramatisera 
 • Genom att läsa boken både enskilt och gemensamt som exempelvis lärarens högläsning, parläsning och individuellt.

 • Genom lärarens undervisning kring olika lässtrategier 

 • Genom att samtala och resonera kring bokens innehåll och budskap 

 • Genom att arbeta både muntligt och skriftligt med läsförståelse- och reflektera

 • Genom att lära nya ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: