👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema

Skapad 2020-10-28 08:38 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 7 Svenska som andraspråk Svenska
Att titta på film och leva sig in i en annan värld kan vara spännande! Under kommande arbetsområde kommer du att få lära dig mer om sagans värld. Hur vet man att det är en saga? Varför vinner alltid de goda? Vad skulle hända om vi ändrade på slutet?

Innehåll

Fram till jullovet kommer vi att arbeta med ett sagotema. 

Du kommer att få lära dig lite om olika sagor. Vad en saga ska innehålla för att kallas just saga.

Vi kommer titta på olika sagor, läsa från kända och mindre kända sagor och arbeta med ord och begrepp som är kopplade till temat.

Du kommer få träna din fantasi och både din muntliga, skriftliga och läsförmåga. 

Vi kommer också fortsätta arbeta med Lilla aktuellt. Där vi diskuterar, lär oss om samhället, lär oss nya ord och begrepp och lär oss samspela tillsammans med varandra.

Vi kommer också läsa klart vår bok om Bianca där vi så småningom också ska göra en recension och skriva ett brev till huvudpersonen!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6