👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2020-10-28 08:52 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 4 – 6 Historia
Historia med språkligt fokus

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera andra världskriget. Detta gör vi under en extra lektion varje vecka. I slutet av lektionen väljer vi en bild som du ska öva på att berätta en historia kring. Till bilden skriver vi också några stödord som du tar med dig till logoped där du arbetar vidare språkligt.

Konkreta mål

Eleven ska kunna återge särskilda händelser från kriget på ett övergripande sätt.

Eleven ska kunna reflektera kring betydelsen av olika stadier i kriget.

Eleven ska kunna använda sig av strategier för att kunna muntligt redovisa korta berättelser.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att öva upp strategier för muntlig redovisning.

Bärande begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Andra världskriget

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna återge särskilda händelser från kriget på ett övergripande sätt.
Eleven ska kunna reflektera kring betydelsen av olika stadier i kriget.
Eleven ska kunna använda sig av strategier för att kunna muntligt redovisa korta berättelser.