Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2020-10-28 08:52 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Bild Svenska
Du ska få skriva en egen kapitelbok steg för steg.

Innehåll

Målet för arbetsområdet:

I slutet av arbetsområdet förväntas du kunna:

 • följa instruktioner
 • skriva med tydlig handstil
 • skriva med digitala verktyg
 • skriva olika typer av texter, t.ex. personbeskrivning, miljöbeskrivning, brev, beskriva känslor, skriva dialog, göra punktlistor
 • förstärka din text med hjälp av bilder och adjektiv
 • ge enkla omdömen om din och andras text med hjälp av frågor
 • göra din text bättre med hjälp av andras frågor och omdömen

Arbetssätt:

 • Vi kommer skriva en egen roman innehållande nio kapitel som heter "Den magiska dörren". Där kommer vi att skriva ett kapitel i taget utifrån instruktioner.
 • I varje kapitel kommer du att få öva på olika skrivregler.
 • Vi skriver våra kapitel för hand först för att sedan använda digitala verktyg för renskrivning efter bearbetning. Varje kapitel bearbetas innan nästa kapitel skrivs. 
 • Vi kommer att träna på att skriva snyggt med läslig handstil.
 • Vi kommer att träna hur man kan bedöma texter som andra har skrivit i grupp för att sedan kunna bedöma våra egna texter.

Bedömning

I arbetet med din berättande text ska du visa att du kan:

 • Skriva efter en instruktion
 • Ha en fungerande struktur med inledning, innehåll och avslut. Din berättelse ska vara lätt att förstå.
 • Skrivregler, var en mening börjar och slutar.
 • När du ska ha stor bokstav.
 • Använda skiljetecken: punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Skriva dialog.
 • Skriva i jag-perspektiv.
 • Strukturen för ett brev med hälsningsfras i början och i slutet.
 • Skriva gestaltande beskrivningar.
 • Skriva miljöbeskrivningar
 • Skriva personbeskrivningar.
 • Göra en punktlista.
 • Använda adjektiv.
 • Använder bilder för att förstärka din berättelse.
 • Bearbeta och förbättra din text utifrån kommentarer från lärare och klasskamrater.
 • Ge respons på klasskamraters texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv Bl
Romanprojekt - Den magiska dörren

På väg mot godtagbara kunskaper
Du kan med stöd
Godtagbara kunskaper
Du kan
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan mer än väl
Struktur
Din berättelse har en tydlig struktur med inledning, handling och avslut.
Skrivregler
Du använder dig av stor bokstav och punkt i dina meningar,
Dialog
Du skriver dialog på ett korrekt sätt.
Jag perspektiv
Din berättelse är skriven i jag-perspektiv.
Adjektiv
Bilder
Dina bilder används för att förstärka din berättelse.
Respons
Du har gett respons på dina klasskamraters texter genom att ställa frågor och ge omdömen.
Bearbetning av text
Du har bearbetat och förbättrat din text utifrån kommentarer från lärare och klasskamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: