👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-10-28 09:12 i Södertorns förskola Oskarshamn
Förskola
Vi har valt att fortsätta med tema Hållbar utveckling med fokus på naturen. Vi tänker utforska djuren som finns i naturen och samtala kring årstiderna.

Innehåll

Vart är vi?

Såhär tänker vi att lärandet går till:

- Att kunna ge bar förutsättningar att utvecklas utifrån sina erfarenheter och kunskaper genom att vara en närvarande pedagog. Vi ska erbjuda barnen olika miljöer och aktiviteter.

- Att barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. 

Pedagogens roll:

- Vi skapar goda relationer till barnen.

- Vi är närvarande, engagerade och arbetar för att barnen ska vidga sina kunskaper.

- Vi stöttar och utmanar barnen i deras lärande och utveckling. 

Miljön:

- Barnen får en medvetenhet av sin närmiljö.

- Vi ger barnen möjligheter till att utveckla sitt kunde om hållbar utveckling genom att erbjuda de delaktighet och kunskap.

- Förskolans miljö möjliggör för barn och pedagoger att arbeta projekterande ute och inne hela dagen. 

- Vi synliggör läroplanen i både ute och innemiljöer.

- Vi använder ostrukturerat material som stimulerar till le, fantasi, utforskande och lärande. 

 

Vart ska vi?

Detta förväntar vi oss att barnen ska utveckla ett kunnande kring: 

- Naturen

- Träd att följa utomhus och inomhus, årstiderna

- Djur, vad de behöver för att överleva: mat, fågelmat, naturen

Språk:

- Vad heter djuren i skogen?

- Samtala kring det utvalda tematrädet om årstider.

- Reflektera med barnen med hjälp av bilder på projektorn

Matematik:

- Färger på djuren och löven

- Antal

Naturvetenskap/Teknik:

- Vad äter djuren?

- Var bor dom?

- Vad gör dom?

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18