Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik- teori och praktik

Skapad 2020-10-28 09:13 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Vi arbetar med retorikens grunder, olika former av tal samt talanalyser. Det är viktigt att kunna framföra sitt budskap på ett sådant sätt att människor lyssnar och tar till sig det som sägs, både i skolan och på arbetsplatsen. Alla behöver behärska konsten att hålla tal - även du!

Innehåll

Tidsperiod:

V 43, 45-50

Vi går igenom den retoriska arbetsprocessen och retoriska stilmedel.

Vi läser och lyssnar på olika slags (kända) tal och lär oss hur man gör en analys.

Vi tittar på några avsnitt ur serien "Tala ut" (UR).

Vi diskuterar i klassen och övar på att hålla kortare framträdanden inför publik.

Avslutningsvis skriver du en kort talanalys samt håller ett tal inför klassen.

(Se uppgifter).

 

Material får du av din lärare. Se även OneNote för lektionsplaneringar.

 

 

Uppgifter

  • Talanalys

  • Hålla ett tal

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
    Sve  -

Matriser

Sve
Svenska 3 - Retorik

Centralt innehåll

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
E
C
A
Framförandets innehåll samt elevens säkerhet
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet.
Språk och stil
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Retoriska verkningsmedel
Du använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel.
Du använder med säkerhet retoriska verkningsmedel.
Du använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel.
Argumentation
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Åhörarkontakt
Du har viss åhörarkontakt.
Du har god åhörarkontakt.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan du med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Analys av retorik
Du kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
Du kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
Du kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: