👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 2

Skapad 2020-10-28 09:14 i Bergaskolan Uppsala
Detta är en planering som sträcker sig över hela åk 2. Här får du veta: - vad du ska arbeta med - hur du ska arbeta - vilka mål du ska uppnå - hur du ska visa för din lärare vad du kan
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar med Eldorado 2 som grund, men varvar undervisningen med spel, appar och par/gruppdiskussioner. I NOMP arbetar alla på sin egen nivå och fördjupar sig i det vi arbetat med gemensamt.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Du kommer att lära dig:

 • talkombinationer för talen 1-18
 • talen 1-1000 i räkneramsan, på tallinjen, som tiohopp
 • tiobassystemet / positionssystemet 1(ental), 10 (tiotal), 100 (hundratal), med växlingar 
 • addition och subtraktion 0-1000, olika metoder för att räkna
 • multiplikation / division, 2:ans - 6:ans tabell och 10:ans
 • stambråk och enkla bråk av helhet och antal, storleksordna
 • hälften och dubbelt av helhet och antal
 • läsa och förstå textuppgifter med vardagsanknytning
 • problemlösning, arbeta strukturerat; räknehändelser, fingerfemman, rita för att lösa, räkna med rutaskriva och tolka uttryck
 • signalord
 • likheter t ex 5 + 3 = 9 - 1, enkla ekvationer
 • mönster; uppfatta, fortsätta och göra egna mönster
 • miniräknare
 • enkla tabeller och diagram
 • vikt, kg 
 • volym, l och dl
 • symmetri och asymmetri
 • namnge geometriska objekt, konstruera, beskriva egenskaper
 • tredimensionella figurer och föremål, rita och bygga
 • vinklar 
 • omkrets
 • Mätning av tid; klockan, almanackan, enkla tidsskillnader

Undervisning

Matematikundervisningen kommer att bestå av:
- gemensamma genomgångar
- arbetsboken Eldorado 2 A och 2B
- praktiskt arbete 
- enskilt arbete, pararbete och grupparbete
- mattelekar och spel

- diskutera matematik

-arbete i NOMP, både i klassrummet och hemma

 

Bedömning

Bedömning sker genom: 
- ditt dagliga arbete i klassrummet
- skriftliga diagnoser och utmaningar i NOMP

- bedömningsstöd i matematik åk 2
- samtal / diskussioner
- praktiska övningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3