👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning åk 2

Skapad 2020-10-28 09:21 i Tjärnaängskolan Borlänge
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i matematik för årskurs 2.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 2.

 

Matriser

Ma
Skriftliga uppgifter åk 2

Mellannivå
Godtagbara kunskaper ht åk 2
Mellannivå
Mer än godtagbara kunskaper ht åk 2, godtagbara kunskaper vt åk 2
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 2
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-20).
Jag kan talens grannar (0-50)
Jag kan talens grannar (0-200)
Jag kan talens grannar (0-2500)
Tals värde
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-25)
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-50)
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-20)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-50)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-100)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-1000 samt bråktal)
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-15
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-25
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-300
Talföljd
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-100
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-500
Beräkna
Addition, subtraktion, multiplikation
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-15
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-15 samt lättare multiplikationstal
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-25 samt multiplikations och division
Likhetstecknets betydelse
Göra beräkningar där likhetstecknet har olika placering
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-7
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-50
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-1000, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Beräkna - olika uttrycksformer
Jag kan använda skriftliga beräkningsmetoder i addition och subtraktion och visa hur jag tänker