👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma Matematikbok: Kapitel 1 Tal och räkning

Skapad 2020-10-28 09:28 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Kapitel 5 i matematikboken Beta. Arbetsområde geometri.
Grundskola 6 Matematik
Gamma Matematikbok: Kapitel 1 Tal och räkning

Innehåll

Matematikboken Gamma - kapitel 1

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda 
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • sambandet mellan bråkform och decimalform 
 • beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp:

Naturliga tal
Utvecklad form
Bråkform
Blandad form
Täljare
Nämnare
Rationella tal
Decimalform
Avrundning

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande diagnos där vi kan synliggöra misstag och öva igen innan bedömningsuppgift. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6