👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Vad är det?

Skapad 2020-10-28 09:29 i Färlövs skola Kristianstad
Vad är egentligen teknik? Nästan allt omkring oss är teknik. Vi har i alla tider uppfunnit saker som gör våra liv enklare. Teknik är saker som hjälper oss uppfylla de önskningar och behov som vi har.
Grundskola 4 Teknik
Vad är teknik? Varför behöver jag teknik? Vilken teknik finns i min vardag?

Innehåll

När du arbetat om "Vad är teknik?" ska du:

 • veta vad teknik är.
 • känna till hur vi använder tekniken i vardagen.
 • känna till hur tekniken utvecklats över tid.

Arbetssätt:

 • Upptäcka teknik 
 • Läsa i Teknikboken
 • Undersökningar
 • Diskussioner 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik

Jag....
Jag....
Jag....
Beskriva tekniska lösningar i min vardag
... behöver stöd när jag ska beskriva tekniska lösningar.
... kan beskriva tekniska lösningar på ett enkelt sätt och har med vad saken gör.
... kan beskriva tekniska lösningar på ett utvecklat sätt och har med både vad saken gör och hur den fungerar.
Tillverka enkla tekniska föremål
... behöver stöd när jag ska tillverka enkla tekniska föremål.
... kan tillverka enkla tekniska föremål, men saknar några detaljer.
... kan tillverka enkla tekniska föremål och har med flera detaljer som gör att den fungerar helt.
Begrepp
... behöver stöd när jag ska använda begrepp.
... kan använda några begrepp t.ex. ritning, modell.
... kan använda flera begrepp t.ex. ritning, modell, skiss, patent.