Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i vardagen

Skapad 2020-10-28 09:34 i Andersbergsringens förskola Halmstad
Förskola
Tillsammans möter vi matematiken i vardagen.

Innehåll

Utvecklingsområden

Det har framgått i analyser att skoleleverna behöver utveckla matematiska begrepp och därför har förskolorna i Andersbergsområdet satt matematik i fokus. 

Syfte/Mål

Vi pedagoger arbetar medvetet med matematiken. Vi vill att barnen ska visa intresse och uppmärksamma matematik i vardagen och leken. 

För barnen

Barnen ska få möta matematiska begrepp:

  • Former (cirkel, kvadrat, rektangel, triangel).
  • Antal (siffror)
  • Färger 
  • Mönster 
  • Storlek
  • Prepositioner (på, under, över, framför, bakom, i, bredvid)

För pedagogerna

Matematiken genomsyrar allt som planering, dokumentation och analys/utvärdering. 

Följa upp vårt arbete i våra utvärderingsverktyg: vad ser vi för effekt/lärande hos barnen. 

Genomförande

Barnen möter matematiken i vardagen både spontant och i planerade aktiviteter. Vi genomför aktiviteter både i grupp och individuellt.

Dokumentation

Under arbetets gång dokumenterar vi genom observationer genom anteckningar och foto. 

Vi dokumenterar barnens reaktioner och kommentarer. Vad vi ser för effekt/lärande hos barnen, det enskilda barnet och i grupp? Detta följer vi upp i våra utvärderingsverktyg.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: