👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-5

Skapad 2020-10-28 09:50 i Skulltorps skola F-5 Partille
Lpp-mall för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2015. En mall för att snabbt komma igång och få utseendemässigt lika Lpp:er.
Grundskola 4 – 5 Musik
Musik kan uttrycka saker som vi inte kan förklara med ord. Musik kan väcka liv i minnen. Musik påverkar och förstärker våra intryck. Musik skapar samhörighet och gemenskap.

Innehåll

 Ämne /ämnesområde

Musik

 • Sång
 • Puls och rytm
 • Noter
 • Dans och rörelse
 • Instrumentlära
 • Spela
 • Lyssna

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Spela och sjunga tillsammans i olika musikaliska former och genrer
 • Utveckla kunskapen om att använda rösten som musikinstrument
 • Känna till musikaliska begrepp och symboler
 • Skriva noter
 • Känna igen instrument och hur de låter
 • Lyssna till och härma olika rytmer och ljud 
 • Känna till uppvärmningsövningar för röst och kropp
 • Känna till låtars uppbyggnad och olikheter beroende på genre
 • Prata om vikten av hälsosamma ljudnivåer
 • Känna till fler konstformer inom musik/kultur så som teater, musikal, opera.

 

 

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta:

 • Att sjunga och spela tillsammans
 • Individuellt och gemensamt öka gehöret (dvs lyssning och imitation av rytm och musik), både genom skriftliga och muntliga uppgifter/övningar
 • Skapa melodier tillsammans
 • Lyssna på olika instrument
 • Utveckla vår kreativitet genom improvisation och skapande uppgifter 

 

Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras utifrån elevernas engagemang och intressen. 

När ?

Ht 2020 - Vt 2021

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Att lyssna och delta utifrån egen förmåga
 • Kunna spela ackord och melodier på ett instrument 
 • Kunna delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd
 • Få en ökad förståelse för musiken i det vardagliga livet och som yrke

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Aktivt deltagande i de övningar vi gör tillsammans
 • Visad förståelse för grundläggande musikaliska begrepp, rytmer och ljud
 • Visa att du kan spela melodier på ett instrument
 • Vet namnet på olika instrument och höra/veta skillnad på dem.
 • Visad samarbetsförmåga i spel- och sångövningar som sker i grupp
 • Visad förståelse för grundläggande ackompanjemang 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6