👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiska artiklar

Skapad 2020-10-28 09:44 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Historia och läsning

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att att läsa historiska artiklar tagna ur den populärvetenskapliga tidskriften "Världens historia". Under en extra lektion i veckan kommer eleverna få en ny artikel som de förväntas läsa till veckan efter då vi samtalar kring innehållet. Fokus kommer att ligga vid att läsa långa, svåra texter och att förstå dem övergripligt. Läsningen handlar alltså om att bortse från ord man inte förstår för att istället första huvuddragen i en text.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna redovisa innehållet i en populärvetenskaplig text.

Eleverna ska kunna reflektera kring de strategier de behöver använda för att tillgodogöra sig svårare texter.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att utveckla lässtrategier som hjälper eleverna till en övergripande förståelse av svåra texter.

Bärande begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Historiska artiklar

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna redovisa innehållet i en populärvetenskaplig text.
Eleverna ska kunna reflektera kring de strategier de behöver använda för att tillgodogöra sig svårare texter.