Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2020-10-28 09:46 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 7 Biologi
Hur påverkar vi människor naturen lokalt och globalt? Hur kan vi som konsumenter bidra till en hållbar utveckling? Kopplingar dras till jordens biologiska mångfald och vad som hotar den.

Innehåll

Vi kommer till stor del arbeta utifrån serien De sju kontinenterna avsnitt 1, 3 och 6.

Kopplingar gör vi tillsammans och diskuterar utifrån begreppen som tillhör området.

Du kommer att få tillverka ett kollage Ett ekosystem, där du väljer en naturtyp och redovisar näringskedjor, näringsväv, abiotiska och biotiska faktorer som påverkar. Detta kollage tillsamman med diskussioner ligger till grund för bedömning.

Uppgifter

 • Ett ekosystem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Ekologi

Jag...

---->
---->
---->
diskuterar frågor som rör ekologisk hållbarhet
och motiverar enkelt varför människan ska vara rädd om jorden samt någon konsekvens om tex. ekosystemtjänster eller den biologiska mångfalden, det kan få om vi inte lever hållbart
och motiverar utvecklat varför människan ska vara rädd om jorden samt några konsekvenser för ekosystemtjänsterna/biologiska mångfalden, det kan få om vi inte lever hållbart
och motiverar välutvecklat varför människan ska vara rädd om jorden samt några konsekvenser för ekosystemtjänsterna/biologiska mångfalden, det kan få om vi inte lever hållbart
använder informationen från serien "De sju kontinenterna" och tillverkar ett kollage för hand eller digitalt
i mitt kollage redovisar jag ett ekosystem utifrån naturtyp, näringskedja som finns där, biotiska faktorer och abiotiska faktorer som påverkar samt har med något om hur människor påverkar detta ekosystem negativt/positivt.
i mitt kollage redovisar jag utvecklat ett ekosystem utifrån naturtyp, näringskedja som finns där, biotiska faktorer och abiotiska faktorer som påverkar samt har med något om hur människor påverkar detta ekosystem negativt och positivt.
i mitt kollage redovisar jag välutvecklat med rätt begrepp ett ekosystem utifrån naturtyp, näringskedja som finns där, biotiska faktorer och abiotiska faktorer som påverkar samt har med något om hur människor påverkar detta ekosystem negativt och positivt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: