Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk8 futurum+måste

Skapad 2020-10-28 09:58 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
GRACIAS kapitel 4+7 v.45-v.50

Innehåll

 

Efter detta tema ska du kunna:

 • väderuttryck
 • verbet gustar (gusta/gustan + infinitiv)
 • använda verbet ir i presens
 • berätta vad du ska göra (ir a + infinitiv)
 • berätta vad du måste göra (tener que + infinitiv)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska Bedömningsmatris

Nivå F
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Förstå tal
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig muntlig
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: