👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivande åk 2

Skapad 2020-10-28 09:58 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska
Vi tränar på att skriva olika texttyper .

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Du ska kunna

- skriva text för att kommunicera. 

- skriva med läslig handstil för hand.

- skriva på datorn i Word. 

- visa förmåga att markera meningar med punkt och stor bokstav.

- göra mellanrum mellan orden.

- stava några vanligt förekommande ord.

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Vi följer ofta samma mönster när vi skriver texter:

Vi läser texter gemensamt och tittar på särdrag hos olika texttyper. (Under mina lektioner arbetar vi främst med berättande och beskrivande text. Övriga texttyper arbetar klassen med under Lucies svensklektioner kopplat till läromedlet Zick Zack)

Vi skapar en gemensam tankekarta eller lista.

Vi skriver en gemensam text.

Eleven skriver en egen text för hand eller i Word på datorn.

Jag ger feedback och ger eleven något fokusområde att förbättra i texten.

Jag eller eleven läser ofta texten högt för klassen om det känns ok för eleven. 

 

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer jag att bedöma eleverna?

Genom bedömning under arbetets gång och bedömning av texterna eleven skriver på datorn eller för hand.

Genom att bedöma hur eleven  deltar i diskussioner och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3