Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika texttyper åk 5 lå 20/21

Skapad 2020-10-28 10:01 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi jobbar med att skriva olika texttyper under åk 5

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... 

Olika texttyper, vad som skiljer dem åt och hur man skriver dem.

I undervisningen kommer vi att...

Jobba med texttyper i Skrivrummet. 

Skriva egna texter

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Delta aktivt på lektionerna

Jobba i Skrivrummet

Skriv och lämna in texterna

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Sv
Svenska: Kunskapskrav åk 4-5 lå 20/21

Skriva

F
E
Olika slags texter
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Skrivregler
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Berättande texter
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du kan skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Informationssökning
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du kan föra enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetiska uttryck
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Omdömen
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: