👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser åk 9

Skapad 2020-10-28 10:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Kemi
Arbetsområde: Syror och baser               

Innehåll

 

Vi kommer öva förmågan att: 

 

   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 

   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 

   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. 

 

Du ska förstå och kunna:

-      hur pH-skalan är uppbyggd

-      några indikatorer och deras egenskaper

-      vad en indikator är och vad den används till

-      ge exempel på olika sätt att mäta pH på

-      redogöra för pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning

-      ge exempel på neutrala ämnen och dess egenskaper

-      redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till

-    skillnaden mellan atomer och joner

-      att syror kan avge vätejoner och hur detta går till

-      att baser kan ta upp vätejoner och hur detta går till

-      förklara vad som sker vid en neutralisation

-    förklara vad som sker vid en utspädning

-      redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder 

 

Arbetssätt:

Vårt arbete kommer bland annat att bestå av genomgångar, laborationer, instuderingsfrågor, filmvisningar/Studi-klipp, powerpointpresentationer, övningsuppgifter och diskussioner där vi bearbetar områdets olika begrepp. 

Området kommer att avslutas med ett skriftligt prov i v. 48 samt en lektionsuppgift i v. 49.

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas om du har förmåga att:

 

 • kunna samtala om och diskutera frågor som rör området. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtal och diskussioner framåt. Du motiverar dina åsikter och beskriver tänkbara konsekvenser.  

 • föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visa på kemiska samband i människokroppen och i naturen.

 • genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och frågeställningar där du använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Du jämför resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier samt ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Dessutom gör du dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder i en skriftlig rapport.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Syror, baser och försurning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om syror och baser
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven har grundläggande kunskaper om syror, baser, joner och salter.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven har goda kunskaper om syror, baser, joner och salter.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Elever har mycket goda kunskaper om syror, baser, joner och salter.
Resonemangsförmåga
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Delfråga a (orsaker):
Eleven ger en enkel förklaring till försurningens orsaker.
Eleven ger en utvecklad förklaring till försurningens orsaker.
Eleven ger en välutvecklad förklaring till försurningens orsaker.
Delfråga b (konsekvenser):
Eleven ger en enkel förklaring till försurningens konsekvenser.
Eleven ger en utvecklad förklaring till försurningens konsekvenser.
Eleven ger en välutvecklad förklaring till försurningens konsekvenser.
Delfråga c (åtgärder):
Eleven ger en enkel förklaring till åtgärder mot försurning.
Eleven ger en utvecklad förklaring till åtgärder mot försurning.
Eleven ger en välutvecklad förklaring till åtgärder mot försurning.
Labbrapport
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.