Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden med Glassarna

Skapad 2020-10-28 10:07 i Termiten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Under läsåret fokuserar vi på temat värdegrunden med Hjärtrud, en av våra Lärvänner, hen står för vår gemensamma värdegrund och vårt Hjärteprogram. Hon kommer hjälpa oss att förstå bättre hur man är en bra kompis, integriteten hos sig själv och andra, samt hur man respekterar varandra. Vi kommer också prata om regler, material och vår gemensamma miljö och hur vi värnar den. Värdegrundsarbetet är en del av hela dagen både i undervisning och omsorg.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 Undervisningsplanering för Glassarna

 

 • Vad ska läras ut?  

 • Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla sitt självförtroende och sin identitet. Barnen ska få känna att de är viktiga och vågar utmana sig själva - jag vill, jag vågar, jag kan.  Vi ska också stärka barnen i att stå upp för sig själva och våga säga ifrån när något inte känns bra.

 • Varför? (Syfte med undervisningen) Vi vill att:

 • Barnen ska känna sig sedda, lyssnade på och delaktiga i undervisningen.

 • Barnen ska känna att de vågar stå upp för sig själva och vågar säga ifrån.

 • Barnen ska få möjlighet att lära sig samarbeta, visa hänsyn, respekt, vara rädda om varandra och vår gemensamma miljö.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
 •  
 • Dela gruppen i mindre grupper men också arbeta i helgrupp och diskutera följande frågor med barnen:
 •  
 • Prata om och skapa gemensamma förhållningsregler?
 • Hur är vi mot varandra?
 • Hur vill jag att kompisen är mot mig?
 • Vad/hur gör man när någon säger eller visar/gör stopp?
 • .
 • Metod:
 •  
 • Vi läser och pratar om hur det är att vara kompisar utifrån: Hjärteprogrammet, Barnkonventionen med hjälp av Kompisböckerna, Snick och Snack och Alla barns rätt.
  Vi ska leka gruppstärkande lekar och träna turtagning.
 •  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras:
 •  
 • Tillsammans med barnen i hel eller mindre grupper i samband med aktivitet. Också genom att skapa lärloggar i UNIKUM tillsammans
 •  
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Glassarna

 

 • Av vem:

 • Charlotte, Ann-Sofie och Madeleine ansvarar gemensamt för dokumentation och genomförande

 • Vad är målet med undervisningen:

 • Att få en trygg barngrupp som är nyfikna och lyhörda för varandras åsikter, olikheter och som visar varandra och vår miljö respekt.

 • Att både barn och vuxna ska lyssna på och vara respektfulla mot varandra. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: