👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valfritt arbete årskurs 9 i trä/metallslöjd

Skapad 2020-10-28 10:11 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Slöjd
Eleverna kommer att göra ett eget arbete i trä/metallslöjden

Innehåll

Tidsperiod

Höstterminen 2020. redovisning V46.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Så här kommer vi att arbeta:

Konkretisering av kunskapskrav

I det här arbetet ska du som elev presentera en idé på ett slöjdarbete. Du ska planera/rita upp arbetet, välja material, arbetsmetoder, verktyg/maskiner och genomföra slöjdarbetet. Du ska försöka att komma med egna lösningsförslag på problem du stöter på. V 46 är det redovisning

Du ska planera upp ditt arbete och då bedöms din förmåga att utveckla egna idéer med erbjudet inspirationsmaterial samt eget material. Jag kommer även att bedöma hur du har formgivit och framställt ditt slöjdarbete.

Du ska i slutet av arbetet lämna in en redovisning. Denna redovisning ska skrivas/lämnas in i fliken uppgifter via Classroom. Du ska beskriva hela din arbetsprocess och särskilt stor vikt kommer att läggas på din förmåga att analysera din egna arbetsprocess samt att motivera de val du har gjort.

De frågor du skall besvara till redovisningen är: 

 

 • Varför valde du just den?
 • Ritning/mönster?
 • Planering?
 • Materialval?
 • Vilka verktyg har du använt?
 • Hur har du gått tillväga? Vad har du kvar att göra
 • Svårigheter?
 • Lösning på eventuella problem? Andra former? Historiskt?
 • Berätta om din tradition kopplat till ditt slöjdföremål
 • "Hållbar utveckling" hur har det påverkat ditt arbetssätt?

Uppgifter

 • Trä/metall slöjdsredovisning H 2020 Jan F

 • Slöjd Jan. Inlämningsmapp

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Användande av utrustning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinerande av material och hantverkstekniker
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Arbetsprocess
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls uttryck
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.