👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik åk5

Skapad 2020-10-28 10:12 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Matematik
Mål för matematik för läsåret: • positionssystemet för tal i decimalform. • att placera decimaltal på tallinjen. • att jämföra och storleksordna tal i decimalform. • att mäta längd och jämföra längd i decimalform. • att omvandla längdenheter. • olika slags trianglar. • att beräkna triangelns area. • att beräkna en sammansatt figurs area. • symmetri. • tal i bråkform. • att räkna ut del av antal. • att jämföra tal i bråkform. • samband mellan tal i bråkform och decimalform. • negativa tal. • koordinatsystem. • proportionella samband. • proportionalitet som graf. • huvudräkning med tal i decimalform. • överslagsräkning med tal i decimalform. • skriftliga räknemetoder med tal i decimalform. • olika problemlösningsmetoder. • att formulera egna problem.

Innehåll

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att, vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation- att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Koll på Matematik år 5.

Tal i decimalform

Kunskaper om:
Jag behöver öva mera på detta.
Godtagbar nivå
Ny nivå
Mer än godtagbar nivå
positionssystemet för tal i decimalform.
Når ännu inte kunskapskravet
att placera decimaltal på tallinjen.
Når ännu inte kunskapskravet
att jämföra och storleksordna tal i decimalform.
Når ännu inte kunskapskravet

Längd, area och symmetri.

Kunskaper om:
Jag behöver öva mera på detta.
Godtagbar nivå
Ny nivå
Mer än godtagbar nivå
att mäta längd och jämföra längd i decimalform.
Når ännu inte kunskapskravet
att omvandla längdenheter.
Når ännu inte kunskapskravet
olika slags trianglar.
Når ännu inte kunskapskravet
att beräkna triangelns area.
Når ännu inte kunskapskravet
att beräkna en sammansatt figurs area.
Når ännu inte kunskapskravet
symmetri.
Når ännu inte kunskapskravet

Tal i bråkform och decimalform.

Kunskaper om:
Jag behöver öva mera på detta.
Godtagbar nivå
Ny nivå
Mer än godtagbar nivå
tal i bråkform.
Når ännu inte kunskapskravet
att räkna ut del av antal.
Når ännu inte kunskapskravet
att jämföra tal i bråkform.
Når ännu inte kunskapskravet
samband mellan tal i bråkform och decimalform.
Når ännu inte kunskapskravet

Koordinatsystem och proportionalitet.

Kunskaper om:
Jag behöver öva mera på detta.
Godtagbar nivå
Ny nivå
Mer än godtagbar nivå
negativa tal.
Når ännu inte kunskapskravet
koordinatsystem.
Når ännu inte kunskapskravet
proportionella samband.
Når ännu inte kunskapskravet
proportionalitet som graf.
Når ännu inte kunskapskravet

Beräkningar decimaltal och problemlösning.

Kunskaper om:
Jag behöver öva mera på detta.
Godtagbar nivå
Ny nivå
Mer än godtagbar nivå
huvudräkning med tal i decimalform.
Når ännu inte kunskapskravet
överslagsräkning med tal i decimalform.
Når ännu inte kunskapskravet
skriftliga räknemetoder med tal i decimalform.
Når ännu inte kunskapskravet
olika problemlösningsmetoder.
Når ännu inte kunskapskravet
att formulera egna problem.
Når ännu inte kunskapskravet
Särskilt stöd
Når inte målen inom detta område/moment. Arbetar med mer grundläggande anpassat material och/eller med stöd av specialpedagog. Se mer under Stödinsatser/Extra anpassningar