👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik hösten 2020 åk 1a och 1b

Skapad 2020-10-28 10:27 i Hallsta skola Norrtälje
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 1A.

Innehåll

Vad ska vi lära oss

Terminsplanering 

Augusti:

Kapitel 1 Talen 0-3

 • tallinjen
 • fler, färre och lika många 
 • Skriva <> och =

September:

Kapitel 2 Talen 4 och 5 addition och subtraktion

 • tallinjen
 • addition och subtraktion
 • subtraktion med pengar

Oktober:

Kapitel 3 talen 6-8 addition och subtraktion

 • kommutativa lagen
 • samband mellan addition och subtraktion
 • addition och subtraktion med tre termer

November:

Kapitel 4 talen 9-10 addition och subtraktion

 • dubbelt och hälften
 • vilken term fattas?
 • tiokompisarna

December:

Kapitel 5 addition och subtraktion

 • diagram
 • datalogiskt tänkande, mönster
 • datalogiskt tänkande, stegvisa instruktioner

 Hur ska vi lära oss detta?

    Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken

Varje vecka finns problemlösningsuppgifter, kommunikativa övningar och huvudräkningsuppgifter.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-10.
 • tiokompisarna.
 • tallinjen 0-12.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda dig och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addition, addera, subtraktion och subtrahera
 • välja räknesätt vid enkel problemlösning

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna, både enskilt och i grupp.

Genom att göra den summativa diagnosen, Vad har jag lärt mig? samt summativt prov efter varje kapitel.

Du får också göra Skolverkets muntliga diagnosen i matematik för åk 1 Ht.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3