Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2020-10-28 10:50 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 9 Matematik
Vad är det för skillnad på en siffra och ett tal? Hur hänger talen ihop med varandra och hur kan man på ett enkelt sätt skriva höga tal utan att använda sig av massor med siffror?

Innehåll

Beskrivning

Under det här momentet kommer vi att arbeta med stora och små tal. Vi ska bland annat lära oss vad grundpotensform och kvadratroten av ett tal är för något.

 

Konkreta mål

Eleven ska kunna redogöra för några vanliga prefix.

Eleven ska kunna räkna med potenser.

Eleven ska kunna beräkna kvadratroten på ett tal.

Eleven ska kunna skriva tal i grundpotensform.

Eleven ska kunna dela in talen i olika talmängder.

 

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid lära sig de bärande begreppen för området och kunna redogöra för vad de betyder.

 

Bärande begrepp

bas

centi

deci

exponent

faktorträd

giga

grundpotensform

hekto

hela tal

kilo

kvadrattal

kvadratrot

mega

milli

naturliga tal

potens

prefix

primfaktorer

primtal

rationella tal

reella tal

talmängd

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Taluppfattning

Underlag saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven kan räkna med potenser.
Eleven kan redogöra för några vanliga prefix.
Eleven kan beräkna kvadratroten på ett tal.
Eleven kan skriva tal i grundpotensform.
Eleven kan dela in talen i olika talmängder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: