Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4, arbetsområde 2: Addition och subtraktion

Skapad 2020-10-28 10:54 i Haverdals byskola Halmstad
Pedagogisk planering för kap 2: Addition och subtraktion i MatteBorgen 4A.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under detta arbetsområde ska vi arbeta med addition och subtraktion! Vi kommer att träna på olika sätt att räkna ut additions- och subtraktionsuppgifter för att du ska bli säker på olika strategier. Du ska få träna på att visa hur du tänker när du löser problemlösningsuppgifter. Du ska även bli säker på hur du skriftligt i ditt räknehäfte visar hur du tänker när du löser matematiska uppgifter.

Innehåll

Våra mål: Addition och subtraktion

När du arbetat med det här kapitlet ska du:


- förstå hur addition och subtraktion hör ihop
- veta hur likhetstecknet används
- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10.000
- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning

- utvecklat din förmåga att föra och följa matematiska resonemang

Arbetsområdets aktuella begrepp:

När du arbetat med kapitlet ska du kunna använda och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
addition
subtraktion
addera
subtrahera
summa
skillnad
likhetstecken
fler - färre

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta utefter Haverdalsmodellen, med det menas att eleverna kommer få träna sina matematiska kunskaper praktiskt, teoretiskt, genom samarbete och genom fysiska övningar, där eleverna höjer sin puls och samtidigt tränar sig på ett matematiskt innehåll. Genom olika samarbetsövningar tränar eleverna sina förmågor, där vi lär av och med varandra. Teorin kommer inhämtas genom matematikboken, filmer och föreläsningar. I de praktiska momenten kommer eleverna får ta hjälp av olika material/verktyg för att försöka konkretisera innehållet och göra det mer tydligt, men även för att försöka få in fler sinnen i undervisningen som i sin tur skapar bättre förutsättningar för att minnas.

Bedömning

Jag kommer kontinuerligt bedöma din förmåga under hela terminen. Under varje arbetsområde kommer du att visa dina kunskaper genom skriftliga diagnoser samt få visa att du kan använda de aktuella matematiska begrepp vi arbetat med under arbetsområdet. Du kommer även att få visa hur du räknat ut dina uppgifter, både skriftlig och muntligt. 

 

Kopplingar till läroplaner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: