Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religiösa regler

Skapad 2020-10-28 10:51 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Världsreligionernas regler

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera hur de olika världsreligionerna ser på saker som mat, jämställdhet, sexualitet och bön.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna reflektera kring religiös olikhet.

Eleverna ska kunna samtala om religiösa reglers plats i det moderna samhället.

Eleverna ska kunna återge några religiösa regler ur världsreligionerna.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att diskutera sig fram till vad som kan vara en trovärdig nyhet.

Bärande begrepp

Bön

Offer

Sexualitet

Jämställdhet

Könsroller

Moral

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Religiösa regler

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna reflektera kring religiös olikhet.
Eleverna ska kunna samtala om religiösa reglers plats i det moderna samhället.
Eleverna ska kunna återge några religiösa regler ur världsreligionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: