Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2020-10-28 10:57 i Haverdals byskola Halmstad
Planering i svenska för ht år 3.
Grundskola 3 Svenska
I år 3 kommer vi att arbeta vidare med din läsning så att du får ett ännu bättre flyt och blir säker i din läsning. Du kommer att få prova på att läsa olika typer av texter. Vi kommer att träna på att förstå och diskutera innehållet i texterna genom att lära oss om olika läsförståelsestrategier. Du kommer att skriva olika typer av texter där du övar på språkets struktur, stavningsregler samt enkel grammatik. Du ska få öva dig på att ge och ta muntliga instruktioner samt att göra muntliga presentationer inför dina klasskompisar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

 • Formulera sig i tal och skrift.
 • Läsa och förstå olika typer av texter. 
 • Använda enkla stavnings- och grammatikregler. 

Aktiviteter/så här ska vi arbeta

Läsa

 • träna att läsa olika slags texter
 • lässtund varje dag
 • läsa högt i par och i grupp
 • boktips och recensioner
 • lyssna på högläsning
 • läsa och svara på frågor

Skriva

 • skriva meningar
 • handstilsövningar
 • skriva enklare texter på i-Pad
 • skriva olika slags texter, t.ex. berättande texter, faktatexter, instruerande texter.
 • läsa och ge respons på andras texter.
 • kombinera text och bild -  förstärka din text med bilder.
 • träna stavning - enkla stavningsregler och vanligt förekommande ord.

 

Tala och lyssna

 • samtala och diskutera om vardagliga ämnen.
 • berätta om olika saker.
 • lyssna och återberätta saker.
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • Läsa en elevnära text med flyt.
 • Muntligt eller skriftligt återge innehållet i det du läst.
 • Resonera kring handlingen i en enkel text.
 • Söka information i en enkel text.
 • Skriva enkla texter med läslig handstil.
 • Använda punkt, stor bokstav och frågetecken. Kunna stava några vanligt förekommande ord.
 • Skriva en berättelse med tydlig handling.
 • Skriva en enkel faktatext.
 • Följa en enkel muntlig instruktion.
 • Berätta om något, t ex en händelse så att andra förstår. 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att läsa högt och återberätta för lärare.
 • Genom att läsa text och svara på frågor om innehållet.
 • Genom att skriva olika typer av texter.
 • Stavningstester.
 • Rita en bild efter en muntlig instruktion eller som passar till innehållet du läst.
 • Genom att göra en enkel muntlig presentation. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: