Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser

Skapad 2020-10-28 11:01 i Resarö skola Vaxholm Stad
Skriva berättelser med "röd tråd"
Grundskola 1 – 3 Svenska
Du ska utveckla din förmåga att skriva olika sorters berättelser, ensam och tillsammans med andra. Du ska få öva på skriva en berättelse som består av inledning, händelseförlopp (motgång/lösning) och avslutning. Du ska få öva på att beskriva personer och platser.

Innehåll

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet:

Eleven ska utveckla kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Målet med arbetsområdet är/ Det betyder för eleven:

  • Du är med och skapar berättelser tillsammans med andra.
  • Du vet att en berättelse består av inledning, händelseförlopp (motgång/lösning) och avslutning.
  • Du beskriver personer och miljöer i berättelsen.
  • Du kan skriva berättelser utifrån en ”mall” med hjälp av bilder.
  • Du ritar bilder till dina berättelser.
  • Du skriver med läslig handstil och/ eller på ipads

Bedömning

Din förmåga att:

 • Skriva berättelser med inledning, händelseförlopp (motgång/lösning) och avslutning.
 • Beskriva personer och miljöer i dina berättelser.
 • Använda stor bokstav och punkt samt att stava vanliga ord.
 • Skriva berättelser med läslig handstil och/ eller på ipads.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

  • Prata om olika sorters berättelser, vad de kännetecknas av.
  • Titta på bilder i berättelser och prata om hur bilden samspelar med texten.
  • Gå igenom en berättelses uppbyggnad: inledning, händelseförlopp (motgång/lösning) och avslutning.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.
  Skriva olika typer av berättelser

Dokumentation

 

 • Gemensamma berättelser.
 • Egna berättelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: