Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2020-10-28 11:07 i Resarö skola Vaxholm Stad
Under det här arbetsområdet kommer vi lära oss om hur människor i Norden levde under forntiden. Vi kommer att lära oss om istid, jägar- och bondestenålder, samt om bronsålder och järnålder, och vad som skiljer dessa perioder åt. Vi kommer även träna på att hitta spår i naturen efter forntiden.
Grundskola F – 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Under det här arbetsområdet kommer vi lära oss om hur människor i Norden levde under forntiden. Vi kommer att lära oss om istid, jägar- och bondestenålder, bronsålder och järnålder, och vad som skiljer dessa perioder åt.

Innehåll

Innehåll

Under det här arbetsområdet kommer vi lära oss om hur människor i Norden levde under forntiden. Hur levde människorna? Hur bodde de? Vad åt människorna under den här tiden och hur klädde de sig? Vad trodde de på? Vi kommer att lära oss om istid, jägar- och bondestenålder, bronsålder och järnålder, och vad som skiljer dessa perioder åt. Vi kommer även träna på att hitta spår efter forntiden i naturen.  Vi kommer att lära oss om och diskutera hur man kan veta så mycket om hur människor levde under forntiden. Vi kommer även träna oss på att läsa av, förstå och skapa enkla tidslinjer.

Varför gör vi det här?

Undervisningen i SO syftar till att elever ska kunna använda och förstå historiska begrepp, och kunna analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Enligt kunskapskraven i SO för årskurs tre ska eleverna kunna beskriva hur spår av forntiden kan ses i naturen, samt i språkliga uttryck. Eleverna ska i viss mån kunna använda tidslinjer, och ska kunna tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Eleverna ska kunna beskriva delar av människans tidiga historia, samt ge exempel på livsvillkor och några viktiga händelser.

Vad ska du lära dig?

 • Du ska kunna beskriva hur man kan se spår av istiden i naturen.
 • Du ska kunna ge exempel på hur arkeologer arbetar och hur vi genom deras arbete kan veta så mycket om livet under forntiden.
 • Du ska kunna ge exempel på hur människor levde under jägar- och bondestenåldern, samt vad som skiljer dessa perioder åt.
 • Du ska kunna ge exempel på hur man kan se spår av forntiden i vårt språk.
 • Du ska kunna skriva en återgivande text med tydlig struktur.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: