Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnen målar sina hus

Skapad 2020-10-28 12:41 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
I tema bygg och konstruktion (med inriktning på barnens hus) får barnen måla sina hus.

Innehåll

Syfte: Barnen ska få reflektera över sina hus. Hur ser deras hus ut? Vilken färg har husets väggar? Vilken färg har taket? Med mera. De får också möjlighet att uttrycka sig i bildform.

Hur: Vi kommer dela in barnen i mindre grupper för att alla ska få möjlighet att komma till tals. Först  kommer vi skriva ut små bilder av barnens hus som barnens vårdnadshavare skickade till oss i början av terminen. Dessa bilderna klistrar vi sedan fast på det papper som barnen ska måla sitt hus på. Innan barnen börjar måla samtalar vi lite kring deras hus och ställer lite frågor t.ex. vilka färger behöver vi? Vems hus är detta? med mera. Vi fortsätter att samtala med barnen under tiden dem målar också och ställer lite frågor kring vad det är dem målar. exempel vis var är taket? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: