Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2020-10-28 13:39 i Smedjegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Vi lär oss om djuren på bondgården och tillsammans ska vi bygga upp vår egen bondgårdsmiljö.

Innehåll

I vårt arbete kring bondgården integrerar vi Läslyftet med matematik i fokus och grönflagg hälsa och livsstil.

 

Syfte

-lära sig fakta om de olika djuren

-se sambandet att bondgården ger oss mat på bordet

-utveckla förmågan att lyssna, reflektera och ställa frågor

-utmana barnens matematiska förmågor 

-utmana barnens kreativa sidor och få skapa tillsammans

Metod

Vi tittar på film Elias på bondgården

Vi lär och använder oss av TAKK 

Vi skapar och bygger upp vår bondgårdsmiljö tillsammans med barnen 

Vi utmanar barnens matematiska tänk under arbetets gång. 

Utifrån barnens intresse tar vi reda på fakta kring djuren på bondgården. 

Vad får vi från djuren som människan använder för att må bra?

 

 

Läroplanskopplingar
 
 
 •  

  nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 •  

  ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 •  

  förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 •  

  förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 •  

  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 •  

  förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 •  

  intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 •  

  får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: