Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1

Skapad 2020-10-28 13:55 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
NO år 1
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig om de vanligaste djuren och växterna i naturen och få kunskaper om årstidsväxlingar och djur och växters livscykler. Du kommer få arbeta med djur och växter i närmiljön såsom igelkotten och räven och många andra djur. Du kommer att få lära dig om kropp och hälsa. Du kommer också att få upptäcka och experimentera med vattnets olika former och lära dig om kraft och rörelse. Detta gör vi bland annat på lekplatsen med gungbrädor och rutschkanor.

Innehåll

Innehåll

 

Höstterminen

 

Naturens årstidsväxlingar del 1

 

Djur och växter i närmiljön del 1

Djurens (igelkott, räv, ekorre, älg och rådjur mm) anpassningar till de olika årstiderna.

Näringskedjor.

Lövträd och barrträd.

Nedbrytare och småkryp.

Flyttfåglar och stannfåglar.

 

Observationer i närmiljön

Vi går på skogsutflykter varje vecka och studerar växter och djur i vår närmiljö.

 

Berättelser om natur och naturvetenskap

Myter och konst som handlar om naturen och människan.

Tomtebobarnen av Elsa Beskow.

Hattstugan av Elsa Beskow.

Djur och naturmotiv skildrade av olika konstnärer såsom Bruno Liljefors.

 

Kropp och hälsa

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans olika sinnen.

 

Vårterminen

 

Kropp och hälsa fortsättning

 

Material och ämnen i vår omgivning

Vattnets olika former. Fast, flytande och gas.

 

Kraft och rörelse

Tyngdkraft och friktion t.ex gungor och rutschkanor.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt t.ex vid balansgång och gungbrädor.

 

Djur och växter i närmiljön del 2

Djuren och växternas anpassning till de olika årstiderna.

Flyttfåglar och stannfåglar forts.

 

Naturens årstidsväxlingar del 2

 

Växternas livscykel

Frö, växt, träd, pollinering, jord och fröspridning.

 

          

            

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: